Waarom ontstaat en gedijt onderwijsvernieuwing vaak wel vanuit particulier initiatief, buiten het reguliere onderwijssysteem?

Mijn idee voor onderwijs

Edith Hooge over:

  • wat heb ik met onderwijs beleid en bestuur
  • 7 belangrijke inzichten over onderwijs(bestuur) opgedaan in 25 jaar
  • hoe werkt beleid en bestuur van onderwijs nu

Al vijfentwintig jaar is Edith Hooge, hoogleraar onderwijsbestuur bij TIAS, Universiteit van Tilburg, gefascineerd door vragen over onderwijsbestuur en -beleid. Waar liggen de verbindingen tussen de werking van het onderwijsstelsel als geheel, en dat wat er uiteindelijk op school tussen leraren, leerlingen en hun ouders en andere bij onderwijs betrokkenen gebeurt?

In aflevering 9 van ‘Mijn idee voor onderwijs’ ontrafelt zij hoe sturing en beleid uitpakken in de dagelijkse praktijk van leerlingen, leraren, schoolleiders en iedereen betrokken bij scholen en onderwijs, en andersom, wat die dagelijkse onderwijspraktijk teweeg brengt in de onderwijspolitieke wereld en op het ministerie van onderwijs.

Op basis van haar recente onderzoek naar sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs, laat zij zien hoe ‘lenige netwerksturing’ door de de overheid en in het bestuurlijk middenveld leidt tot sturingsoverload voor schoolbesturen en scholen. Autonomie en (professionele) ruimte voor scholen en leraren blijkt een kwestie van een duidelijke eigen koers, voldoende organisatiecapaciteit, en strategieën voor het omgaan met bestuurlijke drukte.


Lees hier het onderzoek van Edith Hooge. Sturingsdynamiek in onderwijs op stelselniveau: lenige netwerksturing door de overheid

Posted by Redactie Onderwijscommunity