In het afgelopen en huidige onderwijsdebat en op scholen is er een toenemende aandacht voor vaardigheden die leerlingen goed voorbereiden op deelname in de maatschappij.
Deze vaardigheden worden ook wel 21e-eeuwse vaardigheden, vakoverstijgende, algemene of brede vaardigheden genoemd. In deze notitie spreken we over brede vaardigheden. Er wordt een model geschetst voor brede vaardigheden, inclusief de toelichting ervan met indicatoren en doelen. Ook worden de verschillende mogelijkheden geschetst om deze vaardigheden in samenhang in een curriculum op te nemen.

De integratie van brede vaardigheden weliswaar complex is, maar dat een richtinggevend kader van deze vaardigheden veel kansen biedt bij het doordenken en uitwerken van een integraal curriculum. In deze handreiking definiëren we daarom een set van gemeenschappelijke, generieke, brede vaardigheden waarmee ontwikkelteams en –scholen aan de slag gaan bij het doordenken van de plek die deze vaardigheden binnen het vak- of leergebied innemen.

Download deze handreiking van Curriculum.nu i.s.m. SLO hier.

Posted by Redactie Onderwijscommunity