Van onderwijswetenschap naar praktijk

Hoe zorgt een leraar ervoor dat het werkgeheugen van leerlingen niet overbelast raakt? En hoe geeft een docent goede feedback? Deze en andere onderwijsvraagstukken worden beantwoord in ‘Op de Schouders van Reuzen, een boek dat 24 wetenschappelijke kernartikelen uit de cognitieve en onderwijswetenschappen vertaalt naar de dagelijkse lespraktijk.

Begrippen als Cognitive Load Theory, Dual Coding en Scaffolding klinken mooi en er zit degelijk onderwijskundig onderzoek achter, maar hoe kun je als leraar deze wetenschappelijke begrippen effectief benutten in je lespraktijk?

Paul A. Kirschner en twee jonge wetenschappers (Luce Claessens en Steven Raaijmakers) schreven het voor u op. Dankzij crowdfunding door 10 onderwijsstichtingen, 1 Pabo en de PO-Raad kan elke leraar in het PO beschikken over deze uiterst toegankelijke gids.

 

Posted by remco mostertman

Founder van HRcommunity, Zorgcommunity en Onderwijscommunity. Creëert beweging.