DUO Onderwijsonderzoek & Advies verricht elk schooljaar op eigen initiatief onderzoek naar een actueel onderwijsthema. Samen met het onderwijsvakblad Didactief is dit keer onderzoek gedaan naar het thema ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs.

Daarbij zijn vier vormen van ouderbetrokkenheid onderzocht:

  • De betrokkenheid van ouders in de vorm van hand-en-spandiensten voor de basisschool van hun
    kind(eren). Het gaat daarbij om ondersteuning van de school bij bijvoorbeeld de organisatie van
    schoolreisjes, het beheer/onderhoud van de schoolbibliotheek, e.d
  • De bereidheid van ouders om zitting te nemen in de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.
  • De betrokkenheid van ouders bij de leerprestaties van hun kind(eren).
  • De inspraak van ouders op het beleid van de school.

In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven.

 

Downloaden kan hier

Posted by Redactie Onderwijscommunity