SPOTLIGHT // Het aantal leraren is ongelijk verdeeld over Nederland. Wat valt daaraan te doen? 6 Suggesties van deskundigen Thijs Roovers en Frank Cörvers

Huisvesting; “Leraren moeten voorrang krijgen op de woningmarkt”, zegt Thijs Roovers. De voorman van ‘PO in actie’ verhuisde zelf naar Amsterdam en geeft les aan de Leonardo da Vincischool.

Concurrentie; “Wat sowieso niet werkt is dat er nu onderlinge concurrentie bestaat tussen scholen”, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Frank Cörvers. Waarbij de school die het meeste biedt via een uitzendbureau een leraar wegkoopt bij een andere school.

Reiskosten; “Die reisuren worden nu ook niet uitbetaald. Het zou een impuls kunnen geven als leraren een deel van hun reistijd kunnen declareren.”

Randstadstoeslag; “Om het levensonderhoud voor leraren in een dure stad mogelijk te maken, zou een soort Randstadstoeslag moeten bestaan. Waarbij docenten in hartje Rotterdam en Amsterdam een bonus krijgen bovenop hun salaris. Dat zou docenten naar de grote steden kunnen lokken. ”, zegt Cörvers.

Omscholing versimpelen; Volgens Cörvers moet de zij-instroom uit andere sectoren én het voortgezet onderwijs gestimuleerd worden. “Dat laatste is lastig want docenten uit het voortgezet onderwijs krijgen meer betaald en die zullen niet snel kiezen voor een baan met een lager salaris.”

School naar de leraar; ” We willen mooi wonen en ook een goede school met goede leraren. We moeten ons afvragen of we steden niet anders moeten indelen, door de scholen naar de randen te verplaatsen.” aldus Cörvers


Lees het hele artikel in Trouw

Posted by Redactie Onderwijscommunity