De PO-Raad roept al haar leden op om tijdig te beginnen met de voorbereiding voor een integraal huisvestingsplan (IHP).

Wetgeving

Elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende zestien jaar een plan op papier hebben ten aanzien van haar schoolgebouwen. Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt komt, net als nieuwbouw, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. En schoolbesturen mogen zelf investeren in gebouwen.

Op dit moment maakt het ministerie van Onderwijs de huisvestingsvoorstellen van PO-Raad, VO-raad en VNG klaar voor wetgeving. Zodra deze wetswijziging is aangenomen (naar verwachting in 2022), wordt het voor iedere gemeente en schoolbestuur verplicht een gezamenlijk Integraal Huisvestingsplan (IHP) te hebben. Daarin staan alle nieuwbouw- en renovatieplannen voor de eerstkomende zestien jaar uitgewerkt en in grote lijnen voor de nog langere termijn.

Objectieve informatie is natuurlijk essentieel om een goed IHP te maken. Uit de ervaringen van gemeenten en schoolbesturen die al een IHP hebben, blijkt dat verreweg de meeste tijd gaat zitten in het proces: de afstemming om tot een goed IHP te komen. Veel betrokkenen geven aan dit vooraf onderschat te hebben. Daarom waarschuwt de PO-Raad haar leden tijdig te beginnen met het inventariseren van de gebouwenvoorraad. Dat komt de kwaliteit van de gesprekken met de gemeente die volgen, en daarmee de kwaliteit van de uiteindelijke IHP’s, alleen maar ten goede. Aan de slag dus, met dat IHP!


Download het rapport

 

Posted by Redactie Onderwijscommunity

One Comment