Is het zo – zoals vaak beweerd is en wordt – dat onderwijsinnovatie in het basisonderwijs wordt
belemmerd door regelgeving? Welke belemmeringen zijn er? Kan het ministerie van OCW belemmeringen verminderen?

Innovatie en regelgeving in basisonderwijs

Er is grote aandacht voor onderwijsinnovatie in het primair onderwijs en de personen die het
vliegwiel hiervoor zijn. Zowel de sector zelf als de maatschappij heeft hoge verwachtingen van
hetgeen onderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen en daarmee aan een
succesvolle en menselijke samenleving.

Op veel plekken en om uiteenlopende redenen is er behoefte aan onderwijsinnovatie. Niettemin
komt ze vaak moeizaam tot stand. Vaak wordt verondersteld dat wet- en regelgeving de grootste
belemmeringen opwerpen. Uit praktijkvoorbeelden blijkt echter dat het lang niet alleen om wet- en
regelgeving gaat, maar om een breed scala van actoren en factoren.

OCW wil meer inzicht in de factoren die innovatie in het basisonderwijs in de weg staan en de wijze
waarop ze belemmeren. Daarnaast wil OCW weten of ze invloed kan uitoefenen op de
belemmeringen en vanuit welke rol. Om deze vragen te beantwoorden heeft OCW praktijkonderzoek
laten doen. Dit onderzoek bestond uit het toepassen van een model bij de analyse van innovaties van
tien scholen en twee besturen. Het onderzoek op de scholen en besturen gebeurde via diepteinterviews en documentenstudies en de uitkomsten hiervan werden gerangschikt in het genoemde model.

Dit rapport beschrijft de onderzoekopbrengsten. Het onderzoek is uitgevoerd door Marjolein Ploegman. Namens het ministerie hebben Arno Breuer, Jantine Flapper en Simone Barel deelgenomen aan de schoolbezoeken en de verschillende versies van het rapport van kritisch commentaar voorzien.


download hier het hele rapport

Posted by Redactie Onderwijscommunity