Annette van Valkengoed breekt een lans voor het nieuwe leren. Zij startte in 2007 Laterna Magica op IJburg in Amsterdam. Er is op de school geen onderscheid tussen traditionele schooltijd en kinderopvang of crèche. Leraren en pedagogen zorgen samen van half negen ’s ochtends tot half zeven ’s avonds voor een doorlopend programma van spelend leren, zorg en ontspanning. Gestoeld op het gedachtegoed van Biestra, met nieuwsgierigheid als uitgangspunt.

Onderwijs kan anders. Ook in de ogen van de inspectie, dat is bemoedigend. Als je altijd precies volgens de regels handelt, handel je niet perse goed.

Reilen en zeilen van Laterna Magica

Liefde, vertrouwen en integriteit staan centraal binnen dit onderwijs van zelfsturend leren. En dat geldt voor de kinderen maar ook voor de medewerkers en de organisatie als geheel. En het dient een continu veranderend systeem te zijn, stelt Valkengoed. Eigenaarschap is belangrijk. Natuurlijk leren betekent ook dat elk kind zijn of haar eigen ontwikkelplan heeft en dat alle jaargangen door elkaar lopen.

Lerend systeem

De hele organisatie structuur van Laterna Magica is ook rigoureus anders. Zo min mogelijk hiërarchie van bovenaf, wie het weet mag het zeggen, eigen inbreng en SlimFit zijn zo enkele principes. Valkengoed spreekt eigenlijk van een heel ander slag medewerkers met andere competenties dan gebruikelijk. Zij heten coaches en worden binnen de school (opnieuw) opgeleid. Sprankelende authenticiteit is hierbij wel de sleutel, in het licht van de brede vorming.

Verbinding over de hele linie

Hoewel dat te lineair klinkt om recht te doen aan deze holistische benadering van organiseren. In een boeiend pleidooi schetst Annette Valkengoed wat er zo anders is aan hun onderwijsvisie waar ze op alle niveaus de schotten weghaalden. Denk het onmogelijke voor één organische benadering. Voorschool, opvang en basisonderwijs samengevat in één kind-ontwikkelende visie. Nu willen ze ook voortgezet onderwijs meenemen in hun plaatje.

Waar liepen zij tegenaan en hoe ziet het er praktisch uit. Hoe is het inhoudelijk en organisatorisch opgezet; voor iedereen binnen het onderwijs een inspirerend betoog, ook ter reflectie op het systeem waarbinnen men functioneert, niet voorbehouden alleen aan een onderwijsorganisatie overigens.

 

 

Posted by Redactie Onderwijscommunity