Omgaan met straatcultuur op school omwille van de inhoud

El Hadioui schrijft boeken en geeft veel lezingen en cursussen over diversiteit en gelijke kansen in het Nederlandse onderwijssysteem. Zijn baanbrekende methode ‘De Transformatieve School’ wordt op steeds meer scholengemeenschappen en ROC’s gehanteerd.

‘Het begint allemaal met het begrijpen van stille codes in de drie leefwerelden zonder dat je er begrip voor hoeft te hebben in de zin dat je het goedkeurt.

Een interessant college over de mismatch in het huidige functioneren tussen docent en leerling en de andere benadering met praktijkvoorbeelden en vraaggesprek. Dankzij centrum de Balie en debatleider Rik Seveke.

Groepsdynamiek sturen

Je kunt bijvoorbeeld het gedrag van een leerling  overlastgevend vinden omdat hij straatcultuur in de klas hanteert. Maar het helpt niet om voortdurend op het gedrag te gaan zitten en in de corrigeermodus te stappen. Daarmee stopt het gedrag niet, stelt el Hadioui. Probeer niet om de leerlingen in te passen in het bestaande schoolsysteem. Hervorm liever de bestaande schoolcultuur zodanig dat leerlingen zelf gaan snappen hoe zich positief en functioneel te gedragen.

Het overgrote deel van de schoolgaande jeugd in Nederland geniet vmbo en mbo niveau waar de straatcultuur zich vooral sterk doet gelden. Het is een realiteit die niet te ontkennen valt. Meebewegen is dus het devies van Ilias el Hadioui. Opdat de inhoud kan prevaleren. Nu sneuvelen vele goede bedoelingen vaak in een zinloze machtstrijd met verpeste werksfeer, schooluitval en burn-outs tot gevolg. El Hadioui ontketende met zijn inzichten een heuse beweging die gelukkig op enkele scholen in de randstad reeds navolging vinden.


Ilias El Hadioui in een interview met BOOR 2017

Posted by Redactie Onderwijscommunity

One Comment

  1. […] ook zijn uiteenzetting in de reeks ‘Mijn idee voor Onderwijs #5′ via de Balie en het Nivoz hier eerder […]