Van offline naar online

Digitalisering heeft de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen teweeggebracht. Vele sectoren bewogen mee met de digitalisering en vernieuwden zich. Het onderwijs bleef daarentegen achter, tot de komst van Corona. Kim Castenmiller, directeur/eigenaar van Flow Creations, deelt drie veranderlessen met betrekking tot de overgang van offline naar online onderwijs.

Opnieuw vormgeven van een les in de digitale context

Digitalisering in het onderwijs gaat verder dan een klassikale les omzetten in een digitale les. De omgeving van een offline en een online les verschillen enorm van elkaar. Daarom is het van wezenlijk belang dat er eerst een redesign plaatsvindt dat past bij het kanaal waarmee de dienst wordt geleverd, in dit geval een online les. Redesign betekent teruggaan naar de essentie en het doel, en vervolgens het opnieuw vormgeven in de nieuwe digitale context. Een methode waarmee je een redesign kan realiseren is de design thinking methode, waarbij de klantbehoefte (leerling of student) centraal staat in het ontwerpen van online onderwijs. Aan de hand van deze methode is het mogelijk om met een aantal stappen tot een nieuw design te komen. Dus een redesign is noodzakelijk waar het het digitaliseren van je diensten betreft.

 

Adaptatie kost tijd, betrek de leerling in het proces

Zoals eerder werd benoemd bestaat er een wezenlijk verschil tussen een offline en een online les. Het fysieke contact dat ontbreekt zorgt voor minder zicht op de leerlingen. Zowel de docent, als de leerling hebben de tijd nodig om zich aan te passen aan het nieuwe digitale onderwijs. Van belang is hierin dat de klassikale aandacht en de individuele aandacht voor de leerling niet uit het oog verloren raakt. Het begeleiden én betrekken van leerlingen helpt beide partijen met het aanpassingsvermogen. Maar niet alleen omschakeling van offline naar online onderwijs is een verandering die plaatsvindt. Ook de sociale context, het dagelijkse ritme en de leefomgeving is ingrijpend veranderd. We hebben dus op hetzelfde moment met meerdere veranderingen te maken. Belangrijk hierin is om goed in contact met elkaar te zijn en te blijven.

 

Hoe meer er gedigitaliseerd wordt, hoe groter de behoefte is aan menselijke connectie’.

 

Werk samen en stem af; ook feedback van leerling

Het digitale onderwijs vraagt om nieuwe structuren. Wat offline werkt, werkt online wellicht niet of is helemaal niet meer relevant. Hierbij is het van belang om de klantbeleving nog meer centraal te stellen. Ook is de afstemming tussen onderwijsaanbieders van belang. Het gebrek aan integraliteit en afstemming wordt door online onderwijs juist zichtbaarder. Ook hierin is het belangrijk dat er wordt geluisterd naar de afnemer: de leerling of de student. Zij kunnen waardevolle feedback leveren.

 

Posted by Redactie Onderwijscommunity