De PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED hebben vijf kennis-filmpjes ontwikkeld. Zij deden dit samen met een aantal experts en onderwijsadviseurs.

In de video’s belichten onderwijsprofessionals thema’s waar je direct mee aan aan de slag kunt om je onderwijs op afstand in te richten.

De vijf thema’s zijn: digitale les, digitale tools, expliciete directe instructie (EDI) op afstand, technisch lezen en Kleuterklas TV.

Technisch lezen

Dit is deel 3: Technisch lezen, door Marita Eskes

 

 

Marita Eskes werkt als senior onderwijsadviseur primair onderwijs op het gebied van taal-/lezen en didactisch handelen. Zij heeft jaren gewerkt in het primair onderwijs als leerkracht, leescoördinator en Remedial Teacher. Hierdoor weet zij de theorie als geen ander in de praktijk te brengen als het gaat om het realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor álle leerlingen.

Klik hier voor deel 1, deel 2, deel 4 en deel 5.

Je kunt nog veel meer informatie, nieuws en video’s vinden op de website van het Lerarencollectief.

Meer informatie/bronnen

Voor wie nog meer wil leren over technisch lezen, hierover verscheen er veel bij de Kennisrotonde:

  • Welke interventies stimuleren de technische leesontwikkeling van zwakke lezers in groep 3? [ link ]
  • Wat is de relatie tussen tijdsinvestering in lezen en de groei in voortgezet technische leesvaardigheid? [ link ]
  • Welke strategie is het effectiefst voor het aanleren van auditieve synthese bij technisch lezen? [link]
  • Hoe kunnen leerlingen in groep 3/4 zonder lesmethode vlot en accuraat leren lezen met ontwikkelingsgericht onderwijs? [ link ]
  • Hoe kan lezen op woordniveau bij leerlingen in groep 5 effectief worden verbeterd? [ link ]
  • Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen? [ link ]
  • Wat is het verband tussen de kwaliteit van het technisch leesonderwijs in het primair onderwijs en laaggeletterdheid? [ link ]

Posted by Redactie Onderwijscommunity