Leraren hebben ruimte nodig bij de aanpak van achterstanden 

Nu de quarantainemaatregelen zijn versoepeld voor het onderwijs, ligt de prioriteit bij het beeld in brengen van alle leerlingen. Vervolgens zullen de opgelopen achterstanden in kaart gebracht moeten worden. De Onderwijsraad heeft de minister van onderwijs gevraagd om een centraal ondersteunings- en informatiepunt te openen voor de herstart van scholen. Hieraan zou ook een helpdesk gekoppeld kunnen worden. Het loket van www.lesopafstand.nl kan daarvoor uitgebouwd worden, aldus de Onderwijsraad. 

 

Zomerscholen

Sommige leerlingen groeien op in een onveilige of instabiele thuissituatie. Scholen zouden in de zomer programma’s kunnen opzetten, zoals zomerscholen. Hierbij moet er gekeken worden naar de voor- en nadelen vanuit het perspectief van leraren, leerlingen en ouders.

Het wegwerken van de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen is maatwerk

Maar er klinkt ook een tegengeluid: niet alle leerlingen hebben te maken met dezelfde achterstand en verschillen daarom in de behoefte aan en de mate van gewenste  begeleiding. Dit maatwerk vergt het inzicht van de betrokken docenten. Geef hen dan ook de ruimte.

 

Ingrijpend

Volgens Edith Hooge van de Onderwijsraad bevindt het onderwijs zich in een ongekende tijd. Er zijn ingrijpende maatregelen geweest met vele gevolgen. Van belang is om steeds in het oog te houden wat prioriteit heeft en wat later gedaan kan worden. Er moet realistisch gekeken worden naar het onderwijsveld. Daarbij hebben leraren voldoende kansen en genoeg ruimte nodig. 

 

BRON:

https://www.aob.nl/nieuws/geef-leraren-de-ruimte-bij-opstart-onderwijs-na-corona/

Posted by Redactie Onderwijscommunity