Neem jezelf én je leerling in acht

Door de impact van het coronavirus staat de onderwijswereld op zijn kop. De komende periode dient er aandacht besteed te worden aan nieuwe aspecten van lesgeven op afstand. Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten voor het werken tijdens de coronacrisis.

 

Zes aandachtspunten

  • Redeneer vanuit kern onderwijs; Ga na welke leerdoelen u heeft met de leerlingen. Kijk welke stof prioriteit heeft, en welke wellicht wat minder. De pedagogisch-didactische kant wordt hierin steeds belangrijker. Ook het zicht houden op de voortgang van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt.
  • Kies de juiste tools en infrastructuur; De afgelopen periode is er enorm snel geschakeld om tot werkende oplossingen te komen. Hierbij is het van belang om privacy-vriendelijke tools te gebruiken en deze nog scherper en privacy-vriendelijker in te richten.
  • Welzijn van leerlingen; Het welzijn van leerlingen zal per individu verschillen. Digitaal pestgedrag en online shaming zouden een grotere rol kunnen spelen nu er meer digitaal gewerkt wordt. Zowel digitale geletterdheid als pedagogische interventies zijn hard nodig om de sociale veiligheid te waarborgen. 
  • Welzijn van leraren; Leraren hebben keihard gewerkt om online onderwijs te realiseren in deze hectische periode. Digitaal werken op afstand kost energie, omdat niet iedereen er gewend aan is en iedereen nog volop aan het leren is.
  • Neem regelmatig pauze; Doordat het afstandsonderwijs nu veelal online wordt gegeven, kunnen lichamelijke klachten ook toenemen. Het advies is om niet meer dan 4 uur per dag intensief te werken met een beeldscherm. Dit kan doorbroken worden door micropauzes te nemen, bijvoorbeeld van ongeveer 20 seconden.
  • Wissel telefoneren af met videogesprekken; We zijn en zullen sociale wezens blijven. Daarom is het belangrijk om naast het telefoneren ook af en toe je gezicht te laten zien. Zoek de sociale interactie op met je familie, vrienden en collega’s.

 

Conclusie

 

Processen en methodieken; zou alles weer hetzelfde zijn als de coronacrisis voorbij is? Dit is hoogstwaarschijnlijk niet het geval. De kans bestaat dat leerlingen en leraren meebewegen met de huidige veranderingen en niet meer (helemaal) terug willen naar oude systemen. Daar dient het onderwijs zich nu al op voor te bereiden. Nu is de mogelijkheid om vanuit de onderwijsvisie van uw school het onderwijs opnieuw vorm te geven. 

 

Mentale en fysieke fitheid; de coronacrisis treft ons allemaal en is een intensieve periode. Door alle aanpassingen en veranderingen is het cruciaal dat de aandacht voor geestelijke en lichamelijke gezondheid niet uit het oog verloren raakt. De werkdruk, het thuisfront en de zorgen over gezondheid kunnen voor veel stress zorgen. Neem dus genoeg tijd en zorg voor je mentale en fysieke gesteldheid.

 

Bronnen:

https://www.kennisnet.nl/artikel/7953/langer-les-op-afstand-tips-om-samen-goed-te-blijven-leren/

 

https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2020/03/19/vijf-praktische-tips-om-gezond-thuis-te-werken

Posted by Redactie Onderwijscommunity