Overgrote deel bleef bij de les

De Onderwijsinspectie ging in gesprek met scholen, besturen en instellingen uit verschillende onderwijslagen: po, vo, so, mbo en ho. De scholen benoemden de betrokkenheid, flexibiliteit en inzet van het personeel als positieve aspecten. Verder blijkt uit de monitor dat scholen bijna met alle leerlingen contact hebben gehad nadat de scholen werden gesloten. 

Een grotere meerderheid van leerlingen op vmbo-scholen nam deel aan afstandsonderwijs. Ongeveer 80% van de scholen gaf aan dat het alle leerlingen waren, voor 20% van de scholen was dat ongeveer 75%. Op de havo en vwo afdelingen namen nog meer leerlingen deel aan afstandsonderwijs. Ongeveer 92% van de scholen gaf aan dat bijna alle leerlingen deelnamen, 8% van de scholen gaf aan dat ongeveer 75% van de leerlingen deelnam. De belemmeringen die speelden bij het niet deelnemen door leerlingen kwam vooral door het gebrek aan motivatie, het missen van een geschikte omgeving en moeite met gedisciplineerd zelfstandig werken.

Extra aandacht waar nodig

De mate waarin leerlingen extra aandacht nodig hebben, verschilt per school. Een ruime meerderheid gaf aan meer aandacht te hebben gegeven aan leerlingen uit moeilijke thuissituaties. Ook gaf een meerderheid van de scholen aan extra aandacht te hebben gegeven aan leerlingen met speciale zorgbehoeftes. Hetzij door psychische of gedragsproblemen dan wel door specifieke onderwijsbehoeftes vanwege cognitieve of leerproblemen. De extra aandacht zat vooral in de vorm van intensiever contact met leerlingen en/ of ouders. Soms verliep het contact via externe instanties, zoals de jeugdzorg of de leerplicht. Ook werd er individuele ondersteuning aangeboden door scholen. 

Persoonlijk contact werd vooral gemist

De meest genoemde belemmeringen in het organiseren en uitvoeren van onderwijs op afstand zijn het gebrek aan motivatie bij leerlingen, het gebrek aan persoonlijk contact en de werkdruk bij docenten. De Onderwijsinspectie is van zins om voor de zomervakantie en in het najaar de scholen opnieuw te benaderen over de situatie op dat moment. In het voorjaar van 2021 zal er een rapportage verschijnen in de Staat van het Onderwijs. 

bron; Steunpunt Passend Onderwijs 

Posted by Redactie Onderwijscommunity