Online rustiger dan in de klas

Tijdens het onderzoek is onderzocht hoe kinderen het online leren en onderwijs op afstand hebben ervaren. Ongeveer 84% gaf aan altijd (50%) of soms (34%) online lessen te willen volgen. Ongeveer 78% van de kinderen gaf aan de instructiefilmpjes van leraren te willen behouden en ruim 83% is positief over het videobellen met hun leerkracht. Het grootste gedeelte vindt het prettig om meer zelfstandig te kunnen werken, 78% wil dat dit zo blijft. 87% van de leerlingen wil graag de flexibiliteit in de planning behouden. Het hoogste percentage, 93% van de kinderen, gaf aan dat hun invloed op het tempo erg van belang is.

Laptop en tablet erg populair

In het onderzoek werd aan de leerlingen gevraagd wat ze verder prettig vonden aan het thuisonderwijs. De antwoorden liepen natuurlijk wijd uiteen. De één gaf aan het fijn te vinden om af en toe met de huisdieren te zijn. Weer een ander vond de rust thuis prettig. Er werd ook aangegeven dat het thuis saai was en dat samenwerken de voorkeur had. Het opvallende was dat de meeste kinderen zelf willen bepalen wat ze doen, wanneer en op welk tempo. Daarnaast vinden veel kinderen het leuk om op een computer of laptop te werken. 

Bron: de nationale onderwijsgids

 

 

Posted by Redactie Onderwijscommunity