Gesloopt door alle online activiteit

 

De uitkomsten van de enquête bevestigen de geluiden die al eerder klonken over het afstandsonderwijs. Door de coronacrisis dient het onderwijspersoneel studenten te begeleiden die extra begeleiding nodig hebben en er blijft werk liggen, dat niet meer kan worden ingehaald. De toenemende werkdruk is een duidelijk signaal dat naar voren komt uit de enquêtes. Docenten geven aan fysiek en mentaal gesloopt te zijn. Vooral het online vergaderen, de zorgen over de ontwikkeling van leerlingen en het gebrek aan balans tussen werk en privé, hebben de werkdruk voor het onderwijspersoneel verhoogd. 

Beperkte tijdsmarges in ov onwerkbaar

Verder wordt door een groot deel genoemd dat de tijdsmarges in het openbaar vervoer onterecht zijn. Daardoor kunnen instellingen alleen tussen elf en drie ’s middags en na acht uur ‘s avonds onderwijs geven, omdat studenten niet in de spits mogen reizen. Er heerst onduidelijkheid over waarom werkenden voorrang krijgen op studenten en er heerst angst voor oprekking van werkdagen.

Avonduren en zaterdag ongewenst

Tachtig procent van de docenten in het mbo en wo vindt het geven van onderwijs op zaterdag niet te combineren met privé. In het hbo geldt dat voor driekwart van de docenten. Doordeweekse avonden zijn beter te combineren, maar ook dan is er bezwaar. Een groot deel van de docenten geeft aan dat zij niet bereid zijn om in het weekend te werken, met of zonder extra tegemoetkoming.


Bron; AOb

Posted by Redactie Onderwijscommunity