De Belastingdienst heeft besloten om in verband met corona de afhandeling van de beschikkingen voor Wet tegemoetkoming loondomein, van 2019 te vervroegen. Eerder dit jaar ontvingen organisaties die in aanmerking komen voor de Wtl een voorlopige berekening ter correctie en aanvulling. De verwachting was dat de definitieve berekeningen eind juli zouden binnenkomen, maar de Belastingdienst heeft ze al tussen 24 en 30 juni verstuurd. Ook de betalingstermijn is verkort, in plaats van 6 weken na ontvangst van de definitieve beschikking, kunnen organisaties de uitbetaling al begin juli verwachten.

Voorlopige berekeningen Wtl

De Wtl is bedoeld om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen, of te houden. In de Wtl staan drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers: het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).

Alle organisaties die recht hebben op de tegemoetkomingen in de loonkosten over het jaar 2019 hebben halverwege maart 2020 voorlopige berekeningen ontvangen van het UWV. Waren de voorlopige berekeningen niet juist of niet volledig? Dan was het tot en met 1 mei 2020 mogelijk om aanvullende correcties in de loonaangiften toe te passen, om alsnog aanspraak te maken op de juiste en volledige tegemoetkomingen. Veel organisaties hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om de voorlopige berekening te controleren en waar nodig de loonaangiften te corrigeren.

Definitieve berekeningen

De definitieve berekeningen die organisaties tussen 24 en 30 juni hebben ontvangen, hebben betrekking op de tegemoetkomingen in de loonkosten over 2019. Ze zijn gebaseerd op de loonaangiften, inclusief eventuele aanvullende correcties over 2019, die tot en met 1 mei 2020 zijn gedaan.

Vorig jaar ontvingen organisaties pas eind juli de definitieve berekeningen, en zes weken daarna vond de uitbetaling plaats. In verband met de coronasituatie en het eventueel verrekenen met openstaande aanslagen of naheffingen is dit nu vervroegd. Dit biedt dus voor sommige organisaties flink wat ademruimte.

Nauwkeurig checken

Het is belangrijk om ook de definitieve berekeningen nogmaals nauwkeurig na te lopen. Ook deze kunnen namelijk onvolledig zijn. Mocht je er achter komen dat de definitieve berekeningen voor jouw organisatie inderdaad niet volledig zijn, dan kun je een bezwaar indienen.

Er kan tot vijf jaar na afgifte van de definitieve beschikking nog een nacontrole plaatsvinden. Het is dus van belang dit ook met terugwerkende kracht goed te registreren, in verband met risico op een boete. Dit kan niet altijd in het salarissysteem gedaan worden, maar moet bijvoorbeeld door middel van een vrijwillige verbetering bij de Belastingdienst.


Whitepaper: Instroommanagement

De economie trekt aan en de markt is in beweging. Hoewel automatisering, digitalisering en zaken als data-gedreven werken op de lippen van bijna iedere manager liggen, blijft de mens centraal staan in iedere organisatie. Maar door alle veranderingen is het voor veel organisaties een uitdaging om een goed en slim personeelsbeleid te voeren.

In deze whitepaper gaan wij in op de instroom van (nieuwe) medewerkers en de financiële voordelen die je hieruit kunt halen: van het aannemen en inwerken tot het behouden van (nieuwe) medewerkers. Want goed werkgeverschap, dat is toch logisch?

Posted by Jurgen Brouwers

Jurgen werkt als Productmanager Loonkostenvoordelen en is samen met zijn team helpen organisaties met het achterhalen wie in aanmerking komen voor- en het juist toepassen van loonkostenvoordelen zoals LKV, LIV en de No-Riskpremie. Dit doet voor meer dan 100 grote organisaties uit verschillende branches.