Scenariodenken maakt inzichtelijk

Het leiderschap in organisaties heeft de mogelijkheid om middels scenariodenken verschillende strategieën en opties te bedenken die passen bij verschillende scenario’s. Op deze manier is het voor organisaties mogelijk om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. In dit artikel worden leiderschapsfuncties verbonden met scenario’s en strategieën voor organisaties, om om te kunnen gaan met de coronacrisis. 

Overbruggen

In een bridge-scenario wordt er vanuit gegaan dat de crisis slechts van korte duur is. In dit scenario is in eerste instantie in leiderschap vooral aandacht voor taken en relaties. Bij taken kan gedacht worden aan herplannen, monitoren en problemen snel oplossen. Bij relaties kan gedacht worden aan het verlenen van steun voor medewerkers, empowerment en erkenning geven voor inspanningen. Er van uitgaande dat binnen afzienbare tijd alles weer bij het oude zal zijn.

Overleven

In een survive-scenario wordt gekeken naar de lange termijn impact van de corona crisis. In dit scenario wordt verwacht dat wanneer de gezondheidscrisis gestabiliseerd is, er een economische klap volgt. Hoewel de organisatie wellicht moe is van het managen ten tijde van de corona crisis, dient zij toch ook de volgende klap het hoofd te bieden. In dit scenario handelt het leiderschap taakgericht. Enkele situaties daarbij kunnen zijn: het maken van draaiboeken voor reorganisaties, het opstellen van noodscenario’s of het juridisch bekijken van mogelijke ontslagrondes. Mogelijk wordt met HR een strategie ontwikkeld om de tweede crisisslag te overleven. 

Aanpassen

In een adapt-scenario worden tijdens de crisis direct ingezette veranderingen gezien als blijvende veranderingen. Het leiderschap neemt de verandering op in de organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan blijvende IT-oplossingen, nieuw ontwikkelde werkprocessen en maatregelen. Mogelijk is hierbij een veranderteam opgericht dat collectief leren aanmoedigt. Zij maken de vertaalslag naar HR, OR, IT en huisvesting, omdat medewerkers zich blijvend moeten aanpassen. Door een krap tijdsbestek waarin de interne ontwikkeling moet plaatsvinden, richt het leiderschap zich meestal op het externe netwerk, zoals snelle partnerschappen en allianties. Het permanent organiseren en aanpassen op wendbaarheid én het verder integreren van werk en privé zijn in dit scenario leidend.

Transformatie

In een transform-scenario focust het leiderschap zich op permanente veranderingen die zich op langere termijn verder ontwikkelen. In dit scenario staan veranderende waarden op het gebied van leiderschap centraal. De coronacrisis wordt gezien als een indicatie voor een grotere onderliggende verandering. Door de coronacrisis zijn een aantal belangrijke waarden bloot gelegd, met een blijvende impact op de manier waarop we onze samenleving inrichten;

  • autonomie in werken en leren,
  • scheiding tussen werk en privé, of juist geen,
  • collectieve verantwoordelijkheid,
  • systeemdenken, of juist niet.

Het leiderschap maakt de organisatie bewust van de nieuwe, opkomende waarden en plaatst het organisatiedoel in het licht van deze waarden.


Bron: Sioo

 

Posted by Redactie Onderwijscommunity