Uitdagingen voor het onderwijs

In deze podcast spreekt Tjip de Jong met René Kneyber, wiskunde docent, kroonlid van de onderwijsraad en auteur van diverse onderwijsboeken. Met René gaat hij in gesprek over de vraag hoe we in Nederland weer beter onderwijs krijgen. En hoe het komt dat dit ingewikkelder is dan we vaak denken.

Onderwijscommunity licht een paar uitspraken van René Kneyber uit het interessante gesprek dat je hieronder in zijn geheel kunt beluisteren. Op de vraag wat Kneyber nu ziet als uitdagingen voor het onderwijs;

  • Gebrek aan verbetercapaciteit en capaciteit überhaupt. Realiseren van ambities faalt.
  • Sturingsnetwerk rondom onderwijs. Veel korte termijn ambities stroken niet met de 10 tot 14 jaar die nodig zijn voor het implementeren van verandering.
  • Goed beleid is degelijk en dus niet sexy. Politiek niet interessant. Trek politiek en schoolbestuur uit elkaar.
  • Afspraken binnen sectorraden zijn niet bindend. Besturen nemen de vrijheid binnen de lumpsum en zijn slecht bestuurbaar.

Hoe organiseren we het onderwijs beter?

  • Regionale voorzieningen voor verbetering en innovatie; wissel goede ideeën uit, in de regio. Goede initiatieven blijven te vaak binnen de school. Organiseer de uitwisseling binnen de regio. Om samen te leren ipv elkaar als concurrent te zien. Pak bepaalde prangende vraagstukken regionaal aan.
  • Stapelverslaving vanuit de overheid. Het onderwijs wordt overvraagd met stortvloed aan hapsnap initiatieven. Waarvan de uitkomsten vaak ook nog worden opgepoetst omdat het niet mag mislukken. We zouden ook kunnen leren van die mislukkingen.
  • Duidelijke toetsingscriteria ontbreken om dit beleid op af te rekenen. Getuige ook de commissie Dijsselbloem en het ontbreken van een toetsingskader.

In deze podcast spreekt Tjip de Jong met René Kneyber, wiskunde docent, kroonlid van de onderwijsraad en auteur van diverse onderwijsboeken.


Meer uit deze geweldige serie:

Schrijf je nu in voor de wekelijkse podcast over leren, onderwijs, veranderen en innoveren: www.tjipcast.nl/doemee

kijk en luister bij: tjipcast.nl


 

Posted by Redactie Onderwijscommunity