Oproep voor onderzoek burgerschapsthema’s

Wat doen bassischoolleerkrachten en leerlingen om een veilige groep te krijgen? Een groep waar iedereen zich geaccepteerd voelt ongeacht de verschillen in cultuur, religie of achtergrond?

De Universiteit Utrecht voert in schooljaar 2021-2022 een onderzoek uit naar verschillende burgerschapsthema’s in de groepen 6, 7, en 8.

Waar gaat het onderzoek over?

Het onderzoeksproject BLOK (Burgerschap door Lesgeven: Onderzoek in de Klas) gaat over burgerschapsvorming in groepen 6, 7 en 8. over burgerschapsvorming in groepen 6, 7 en 8: leerlingen leren hier om samen te leven en rekening met elkaar te houden. Dit onderzoek gaat over sociale burgerschapsthema’s zoals sociale verbondenheid, sociale competenties, onderlinge relaties, omgaan met conflict en omgaan met (culturele) verschillen.

Ook leerkrachten hebben een belangrijke plaats in project BLOK: we onderzoeken hoe dagelijkse interacties tussen de leerkracht en leerlingen bij kunnen dragen aan burgerschapsvorming in de klas. De resultaten van dit onderzoek maken het mogelijk om meer inzicht te krijgen in hoe dagelijkse omgang met elkaar in de klas bij kan dragen aan burgerschapsvorming. Met deze inzichten kunnen we leerkrachten (in opleiding) beter ondersteunen in het werken aan burgerschap tijdens de dagelijkse lessen.

Opbrengsten voor deelnemende scholen zijn o.a. een onderzoeksrapportage, lesmateriaal, een klascadeau en waardebonnen voor leerkrachten.

Meer weten? Of direct aanmelden?

Neem contact op met Lian van Vemde en Minke Krijnen (onderzoekers van de Universiteit Utrecht)
via blok@uu.nl of ga naar de website. Hier kunt u meer informatie over het onderzoek vinden en kunt u zich aanmelden.

 

Posted by Lian van Vemde