Dossiers

In onze dossiers vind je een bundeling van alle nieuws en achtergronden over een actueel onderwerp, of een onderwerp waarvan de redactie denkt dat het goed is om van op de hoogte te zijn.

 


HAGA

Het Cornelius Haga Lyceum is een school in Amsterdam voor voortgezet onderwijs. De school biedt onderwijs aan op islamitische grondslag.

Nog voordat de school werd geopend probeerde staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker de bekostiging van de school tegen te houden, de Raad van State oordeelde echter dat hij de onderwijsinstelling toch moest financieren. (Bron: Wikipedia)

NAAR DOSSIER >>>


Curriculum.nu

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen?

Dat is de centrale vraag waarover 150 leraren en schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen. Op 7 mei hebben de negen ontwikkelteams hierop een voorlopig antwoord gepubliceerd.

In de vorm van negen conceptvoorstellen voor negen leergebieden presenteren de ontwikkelteams hun plannen voor de onderwijsinhoud van morgen.

NAAR DOSSIER >>>


Lerarentekort

De laatste jaren zijn er minder nieuwe leraren bij gekomen. En er gaan de komende jaren veel leraren met pensioen.

Als er niets verandert, dreigt het lerarentekort nog groter te worden. Het verschilt per sector en regio waar de tekorten ontstaan en hoe groot ze zijn. Het lerarentekort dwingt scholen al jaren om zij-instromers, herintreders of studenten zo snel mogelijk voor de klas te zetten, vaak nog voordat ze een diploma hebben veroverd. Ook het kabinet vindt het lerarentekort een groot probleem.

NAAR DOSSIER >>>