Innovatie Boosters

Deze zorgorganisaties lopen voorop:

8REINAERDE // Reinaerde wil bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. In hun visie halen cliënten het beste uit zichzelf in relatie met anderen in hun directe omgeving. De missie is om hen aan te moedigen om te ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en samen te kijken hoe ze hun kwaliteiten het best kunnen inzetten: hoe kunnen cliënten hun eigen dromen en ambities verbinden met activiteiten die van waarde zijn voor hun omgeving.

Alles van Reinaerde


9 VINCENT VAN GOGH VOOR GGZ // Vincent van Gogh voor GGZ wil gewoon doen over psychiatrie. De weg naar de psychiatrie moet eenvoudig te vinden zijn. En de cliënt moet zélf de touwtjes in handen hebben. Daarom werkt Vincent van Gogh voor GGZ hard om het anders te doen in deze zorgsector. Met innovatieve zorg, effectieve samenwerking en out-of-the-box-behandelvormen wordt zorg weer toegankelijk én betaalbaar.

Alles van Vincent van Gogh voor GGZ


 

7

SPIRIT // Professionals bij Spirit dragen bij vanuit de gedachte dat ieder mens ten diepste waardevol wil zijn en gewaardeerd wil worden. Er wordt gewerkt in teams zonder hiërarchie en talloze regels. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te investeren in zijn eigen toegevoegde waarde. Samen willen ze verandering tot stand brengen. Zodat álle jeugdigen veilig opgroeien in een gezonde samenleving, waarin ze meetellen en kansen krijgen, en zichzelf maximaal ontwikkelen en ontplooien.

Alles van Spirit!