Onderwijsgids

Overzicht van onderwijsinstellingen in Nederland

A H P R
Foto van Almeerse Scholen Groep
Almeerse Scholen Groep

De Almeerse Scholen Groep (ASG) geeft aan ieder kind het best mogelijke onderwijs. Wij doen dat op 40 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en acht middelbare scholen.
Onze scholen werken nauw samen en zorgen ervoor dat leerlingen naadloos kunnen overstappen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

Op deze website kunt u alles lezen over wie we zijn, wat ons onderwijsaanbod is en wat de mogelijkheden en kansen zijn voor medewerkers in het onderwijs.

Foto van Hogeschool Utrecht
Hogeschool Utrecht

Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt Hogeschool Utrecht aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. Zo dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Hogeschool Utrecht begeleidt zowel starters als professionals. We bieden een samenhangend aanbod van bachelors, masters en cursussen, dat we samen met het beroepenveld blijven vernieuwen. Zo zorgen wij voor goed onderwijs dat aansluit bij wat de beroepswereld van hun professionals vraagt. Tijdens hun hele carrière leren professionals bij de HU nieuwe kennis ontwikkelen en leren toepassen, zodat zij de beroepspraktijk kunnen blijven vernieuwen.

Foto van PCOU Willibrord
PCOU Willibrord
Afdeling

Bio

Foto van ROC A12
ROC A12
Foto van ROC Nijmegen
ROC Nijmegen