Sector: VO

In deze sectie vind je alle content in onze community over het Voortgezet Onderwijs

innoveren, platform, startup

LessonUp haalt € 350.000 op bij Nederlandse venture capitalist

De Nederlandse venture capitalist Peak Capital heeft onlangs € 350.000 geïnvesteerd in het Haagse technologiebedrijf achter onderwijsplatform LessonUp.

aanvullend onderwijs, externe krachten, schaduwonderwijs

Aanvullend onderwijs en motieven voor deelname

In het kader van gelijke kansen kan het schaduwonderwijs een factor zijn die ongelijkheid vergroot. Het fenomeen werd onderzocht door SEO en Oberon in opdracht van ministerie van OCW.

aansluiting, curriculum, schooluitval

Samenwerking vmbo en mbo om schooluitval te ondervangen

Samenwerking tussen het Da Vinci College en het ROC West-Brabant leidt tot een soepelere overgang voor de leerlingen. Ze beginnen met meer zelfvertrouwen en zijn al gewend aan de nieuwe omgeving hetgeen de prestaties ten goede komt.

bijles, huiswerkbegeleiding, onderzoek

Een op de drie leerlingen in VO krijgt aanvullend onderwijs

In Nederland krijgt bijna een op de drie middelbare scholieren buiten school extra bijles, examentraining of huiswerkbegeleiding. Bij basisschoolleerlingen in groep 8 krijgt een op de vier dit soort aanvullend onderwijs.

curricullum.nu, digitale geletterdheid, digitalisering

Het Deense digitale curriculum – 4 speerpunten

In het curriculum van basis- en voortgezet onderwijs en ook in dat van de lerarenopleidingen neemt digitalisering nog een zeer beperkte positie in. Lessen uit twee Deense pilots.

evidence based, kennisdeling, kennisinfrastructuur

Geen lerend vermogen van onderwijsinnovaties

Hogeronderwijsinstellingen hebben weinig communicatie onderling. Het begrip onderwijsinnovatie is diffuus. En ervaring uit innovatieprojecten wordt amper gebruikt.

arbeidsmarkt, doorlopende leerroutes, netwerkverbindingen

‘Op weg naar versterkt beroepsonderwijs in elke regio’

Doorlopende leerroutes en de regionale arbeidsvraag. Het ministerie stimuleert de regio’s het beroepsonderwijs meer als één geheel vorm te geven. Vmbo en mbo weten elkaar beter te vinden.

pro-actief klassenmanagement helpt het aantal onderbrekingen te beperken. Een aantal praktische tips uit het veld.
disruptief gedrag, klassemanagement

Klassenmanagement; proactief te werk. 8 tips

Het ‘rimpeleffect’ zorgt er voor dat inspanningen om een klaslokaal te ‘managen’ averechts kunnen werken. Je kunt verstoringen beter voor zijn.

Ontwikkelagenda
kennisinfrastructuur, ontwikkelagenda, regionale R&D netwerken

Ontwikkelagenda voor ‘Lerend onderwijs’

Lerend onderwijs voor een lerend Nederland; een gezamenlijke ontwikkelagenda om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor het onderwijs

lerarentekort, woningmarkt, zij-instroom

Lerarentekort geografisch aanpakken; 6 suggesties

Het aantal leraren is ongelijk verdeeld over Nederland. Wat valt daaraan te doen? 6 Suggesties van deskundigen Thijs Roovers, voorman van ‘PO in actie’ en Frank Cörvers, hoogleraar arbeidsmarkt

Gino Camp, leerproces, leren

Effectieve leerstrategieën kosten moeite

Video // Teksten eigen te maken met behulp van gekleurde markers? Volgens psycholoog Gino Camp werkt het niet. Actief aan de slag met de stof. Via de Universiteit van Nederland.

examens, onderwijsstelsel, toetsing

Hoe toekomstbestendig is het examen?

LITERATUURSTUDIE //  Critici dringen aan op het aanpassen van het huidige examen in het voortgezet onderwijs. Voors en tegens. Verandering impliceert een stelselherziening.

kwaliteit, toetsing

Kwaliteit schoolexaminering onvoldoende gegarandeerd

RAPPORT // De deugdelijkheid van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs is onvoldoende gegarandeerd, volgens de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering

basisonderwijs, passend onderwijs

Monitor passend onderwijs – inzicht in ervaringen van leerkrachten

RAPPORTAGE // resultaten monitor naar de ervaringen van leerkrachten in het basisonderwijs met passend onderwijs 2018 door DUO.

Toetsen dragen niet bij aan kwaliteit onderwijs

RAPPORT // De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk.

bekostiging. voortgezet onderwijs

Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

RAPPORT // De bedoeling is dat er in de zomer van 2019 een wetsvoorstel wordt ingediend om het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs per 1 januari 2021 sterk te vereenvoudigen.