Supporters

wij ontvingen al bijdragen van onder meer


Almeerse Scholen Groep

Almeerse Scholen GroepDe Almeerse Scholen Groep (ASG) geeft aan ieder kind het best mogelijke onderwijs. Wij doen dat op 40 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en acht middelbare scholen. Onze scholen werken nauw samen en zorgen ervoor dat leerlingen naadloos kunnen overstappen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.

Website | Twitter  | LinkedIn | Facebook


Anders leren, anders organiseren

Anders leren, Anders OrganiserenDe brigade Anders leren Anders organiseren is een initiatief zonder winstoogmerk van de vereniging IKOOK. De vereniging IKOOK heeft een duidelijk doel: kinderen van 0-13 jaar, iedere dag en het hele jaar door, alle ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen. De werkwijze van de brigade is ontwikkeld vanuit het programma InnovatieImpuls Onderwijs.

Website


HR2day

Innovatieve en complete HR software, die past bij de dynamiek van jouw organisatie. Je operationele en strategische HR-werkzaamheden vragen om toegewijde HR-software. HR2day biedt grote en middelgrote organisaties vernieuwende en complete HR-software met alle functionaliteiten om complexe HR-processen te automatiseren. De HR software van HR2dayhelpt je bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig HR beleid. HR2day is dé HR en salaris software voor werkgevers met 250+ werknemers, die te maken hebben met complexe processen en uitdagende HR vraagstukken.

Website | LinkedIn | Twitter


Schooldakrevolutie

De energietransitie is een grote verandering om ook in de toekomst de aarde leefbaar te houden. Onze basisschoolleerlingen en middelbare scholieren zijn die toekomst. Het is daarom niet meer dan logisch om op school te beginnen met die noodzakelijke verandering; we pakken door met de Schooldakrevolutie!

Schooldakrevolutie streeft naar een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie van eigen schooldak.

Website | LinkedIn | Twitter


Creativity Club

Creativity ClubDe Creativity Club is meester in het aanboren van creativiteit en innovatiekracht op de werkvloer. Onze programma’s helpen medewerkers hun creatief potentieel en oplossend vermogen te activeren en ontwikkelen. Daarnaast leren we organisaties deze waardevolle vaardigheden te faciliteren en cultiveren. Het resultaat? Een innovatieve, toekomstbestendige organisatie vol trotse medewerkers.

Website | LinkedIn | Facebook


De Veranderbrigade

VeranderbrigadeDe Veranderbrigade helpt organisaties met taaie verandervraagstukken. Ons team van bevlogen adviseurs staat voor je klaar als het gaat om de begeleiding van veranderprocessen. Wij geloven in organisaties die zich richten op hun essentie. Daarom inspireren wij mensen binnen organisaties om de bedoeling als vertrekpunt te nemen. Veranderen in de echte wereld staat hierbij centraal.

Website | Twitter | Facebook


Hogeschool Utrecht

Hogeschool UtrechtBij Hogeschool Utrecht is iedereen welkom die slim en gemotiveerd genoeg is om er te studeren. Ongeacht leeftijd, culturele, etnische of religieuze achtergrond, of functionele beperking. We zijn een open hogeschool. Nieuwe ideeën ontstaan immers niet waar iedereen hetzelfde denkt. Diversiteit zorg voor nieuwe perspectieven, discussies, onverwachte ideeën. Hierdoor leren we bij Hogeschool Utrecht constant van elkaar.

Website | Twitter  | LinkedIn | Facebook


OAZ

OAZ is een kennisgedreven organisatie. Door te luisteren naar onze klanten, de markt en onze mensen, ontwikkelen wij producten en diensten en creëren
wij innovaties. Door te investeren in onze medewerkers en hen kansen te bieden op persoonlijke ontwikkeling en professionalisering kunnen wij onze kennis delen met onze klanten en de markt. OAZ geeft maatwerk advies over het verkrijgen van subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s die verbonden zijn aan het hebben van personeel. Door deze adviezen uit te voeren, ontzorgen wij onze klanten en realiseren wij een optimaal resultaat.

Website | Twitter  | LinkedIn


Noorderpoort

Met 16 verschillende scholen, ongeveer 14.000 studenten, 1.200 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC’s (Regionaal Opleidingscentrum) van Noord-Nederland. Je vindt ons in de provincie Groningen en in Assen. Noorderpoort is groot, maar kiest voor ‘klein’. We hebben overzichtelijke scholen met een eigen karakter waar iedereen elkaar kent.

Website | Twitter  | LinkedIn


Windesheim

Bij Windesheim in Almere en Zwolle studeren ruim 24.000 studenten, honderden cursisten en werken ruim 2.200 medewerkers. Wij willen actief bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat doen wij door het opleiden van waardevolle professionals en door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.
We zien het als onze maatschappelijk opdracht om iedereen die daarvoor het talent heeft, de mogelijkheid te bieden op onze hogeschool hoger onderwijs te volgen. Ongeacht afkomst, vooropleiding, achtergrond of leeftijd. Elke student met talent verdient de kans zich ten volste te ontwikkelen.

Website | Twitter  | LinkedIn | Facebook


The Learning Network

Ontzorgen van het onderwijs en een leven lang leren leuker en beter maken zitten diep in ons DNA. Ruim 80 jaar zijn wij de grootste educatieve dienstverlener in Nederland. Elk jaar leveren we meer dan 12 miljoen studieboeken, 4 miljoen digitale licenties en verschillende studiematerialen aan leerlingen en studenten van het vo, mbo, hbo, wo. Bij The Learning Network werken ruim 350 betrokken medewerkers verspreid over locaties in Kampen, Emmen, Amsterdam en België.

Website | LinkedIn


Inzichtinorde

Inzicht in OrdeInzicht in orde is het bedrijf van Eva Rietbroek die ondernemers en medewerkers traint om slimmer met hun tijd, taken, klanten en processen om te gaan en zo snel en zonder stress hun doelen te bereiken.

In plaats van fysieke incompany timemanagement trainingen kan ook gekozen worden voor een online oplossing via bijvoorbeeld Teams of Zoom. Snel in te plannen en op maat gemaakt voor jouw bedrijf & medewerkers.

 

Website| LinkedIn | Facebook


PCOU Willibrord

PCOU WillibrordStichting PCOU en de Willibrord Stichting besturen samen in totaal 41 scholen. De stichtingen hebben één bestuur en één raad van toezicht. Het bestuur krijgt praktische ondersteuning van bureau service & advies. Dit bureau ondersteunt ook de scholen.

Onze werkzaamheden hebben uiteindelijk maar één doel: ervoor zorgen dat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen dat mogelijk is.

Website | Twitter  | LinkedIn

 

Integron

Integron biedt onderzoek en inzicht en informeert en activeert jouw organisatie om het beste uit klant en medewerker te halen. Samen met jou bouwen we betekenisvolle en excellente organisaties waar klanten en medewerkers zich thuis voelen. Klanten zijn de belangrijkste energiebron voor medewerkers en richtinggevend voor de voortdurende ontwikkeling van uw organisatie. Neemt de waarde voor en de waardering van klanten toe, dan leidt dit ook tot een positievere werkbeleving. Het benutten van klant- en medewerkerpotentieel zorgt dat u het beste uit uw organisatie haalt.

Website | Twitter  | LinkedIn


ROCA12

ROC A12ROC A12 is een Regionaal Opleidingen Centrum met ruim 100 mbo-opleidingen. Daarnaast bieden wij voor bedrijven en particulieren vele opleidingen, trainingen en cursussen binnen ons  volwassenenonderwijs. Denk hierbij aan participatie-, re-integratie- en inburgeringcursussen, maar ook vavo. Ruim 6.000 studenten volgen bij ons een opleiding, op verschillende niveaus, in voltijd of deeltijd. We hebben vestigingen in Arnhem, Ede, Veenendaal en Velp.

Website | Twitter  | LinkedIn | Facebook


ROC Nijmegen

ROC NijmegenROC Nijmegen realiseert beroepsonderwijs en educatie. In onze visie biedt ons onderwijs (loopbaan)perspectief. Wij bieden kansen voor de ontwikkeling van iéders talent. Leren en werken zijn voor ons onlosmakelijk verbonden. En opleiden doen we samen met de werkvelden in de regio.

Wij hebben als missie een school te zijn die studenten de kans biedt om succesvol mee te doen. Onze ambitie is een perfecte match te vormen tussen het talent van de student en de vraag van de regio.

Website | Twitter  | LinkedIn | Facebook | Instagram


AFAS

AFAS Software is een Nederlands familiebedrijf. Een beetje gek, een tikkeltje eigenwijs, maar vooral vol passie als het gaat om klanten en het inspireren van ondernemers. We ontwikkelen innovatieve softwareproducten voor de zakelijke markt en nemen daarbij graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. AFAS maakt ERP-software. Dat klinkt niet heel sexy, maar is wel onmisbaar voor ieder bedrijf.

Website | Twitter  | LinkedIn


DIT IS WIJS

Ons team van ruim 1000 professionals zet zich elke dag in voor een positieve ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Van primair- tot speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs tot de kinderopvang.

We denken mee in mogelijkheden om onze missie te realiseren: Samen zorgen we ervoor dat er geen klas meer naar huis wordt gestuurd. Met oog en aandacht voor onze onderwijskrachten én voor de scholen die met ons werken, gaan wij voor langdurige samenwerkingen en relaties.

Website | Twitter  | LinkedIn

Gooise Scholen Federatie

De Gooise Scholen Federatie verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Wij stellen ons ten doel toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat leerlingen goed voorbereidt op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt, alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het onderwijs wordt gegeven zonder onderscheid naar ras, sekse of nationaliteit en met respect voor godsdienst of levensovertuiging.

Wij willen er voor iedereen zijn. En we willen leerlingen helpen een betere wereld te maken. Dat is onze bedoeling en daarom beloven we onze leerlingen verdraaid goed onderwijs.

We doen dat met respect en plezier. Respect voor onze leerlingen en ouders, respect voor elkaar. Plezier in ons werk en plezier in het samenspel met leerlingen en met elkaar. We doen dit in de wetenschap dat onderwijs moet bijdragen aan kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Het is belangrijk dat een diploma waarde heeft. Tegelijkertijd is school meer dan de weg naar een diploma.

Website | Twitter  | LinkedIn

 

Wij publiceren met plezier ook content van onder meer:


VO-content

VO-contentVO-content zorgt voor kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs door een samenwerkingspartner te zijn voor scholen bij leren en onderwijzen op maat. Door digitaal leermateriaal te creëren en te onderhouden en door docenten en schoolleiders te ondersteunen bij het geven van onderwijs op maat.

 

Website | Twitter  | LinkedIn | Facebook

Ministerie van OCW

Ministerie OCWHet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

Website | Twitter  | LinkedIn | Facebook

 

En uiteraard anderen. Heb jij informatieve en/of inhoudelijke content over het onderwijs in Nederland. Of vacatures en opleidingen die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs? Een event dat niet gemist mag worden? Laat het ons weten, via dit formulier!