gemeenten

Teruglopende investering in huisvesting zetten onderwijs verder knel
bouwvergunning, gemeenten, IHP

Huisvesting als sluitpost; krijgt het leren straks nog lucht?

Adequate huisvesting is een randvoorwaarde voor goed onderwijs. De cijfers laten een serieuze terugval zien in netto bestedingen, al 15 jaar. De extra klimaateisen meegerekend, eens te meer een punt van aandacht.

gemeenten, laptop, subsidie

Tegemoetkoming laptop schoolgaande kinderen

ONDERZOEK // Voor veel scholieren zijn laptops onmisbaar en soms zelfs verplicht vanuit de school. Gemeenten bieden, indien nodig, vaak een tegemoetkoming, maar de verschillen zijn groot.