leesvaardigheid

leesvaardigheid onder jongens blijft afnemen.
eigenaarschap, gamen, leesvaardigheid

Leesvaardigheid onvoldoende bij jongens

Gijsbert Stoet constateert afname van jongens in het wo, ook internationaal gezien. Het onderwijs is meer ingericht op meisjes. Verschil tussen de sexen wordt te weinig onderkend, stelt de hoogleraar.

PISA scores; schoolprestaties Nederlandse leerlingen dalen; trend zet door
kansenongelijkheid, leesvaardigheid, OESO-landen

PISA scores verslechteren

De prestaties van de Nederlandse scholier gaan over bijna de hele linie omlaag. Zorgwekkende voorbode voor nabije toekomst. Kansenongelijkheid neemt verder toe. Een kwart van 15 -jarigen loopt risico op laaggeletterdheid.