OESO-landen

leesvaardigheid onder jongens blijft afnemen.
eigenaarschap, gamen, leesvaardigheid

Leesvaardigheid onvoldoende bij jongens

Gijsbert Stoet constateert afname van jongens in het wo, ook internationaal gezien. Het onderwijs is meer ingericht op meisjes. Verschil tussen de sexen wordt te weinig onderkend, stelt de hoogleraar.

schoolprestaties Nederlandse leerlingen dalen; trend zet door
kansenongelijkheid, OESO-landen, PISA

Schoolprestaties Nederlandse scholieren verslechteren

De prestaties van de Nederlandse scholier gaan over bijna de hele linie omlaag. Kansenongelijkheid neemt verder toe. Zorgwekkende voorbode voor nabije toekomst.