Laat pioniers de veranderkracht op een school ontsluiten

Een sleutelrol is weggelegd voor de leerkracht die openstaat voor verandering, betoogt Mieke Haverkort – de Vreede. Door hen als pioniers de ruimte te geven kunnen zij een actieve bijdrage leveren aan nieuwe ideeën en initiatieven. Door collega’s samen te brengen en te begeleiden geven zij de veranderkracht van de school zo een positieve impuls.

Ontwikkelingen die het onderwijs raken

Het best mogelijke onderwijs bieden. Dat is iets dat iedere leerkracht beoogt in zijn werk. En de inspanningen die leerkrachten plegen, werpen hun vruchten af. Internationaal gezien scoren het Vlaamse en Nederlandse onderwijs goed. Wie echter een blik buiten de schoolmuren werpt, ontdekt dat in onze samenleving ingrijpende veranderingen gaande zijn. Veranderingen die het onderwijs op vele manieren raken. Denk bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen en hyper-connectiviteit. Kennis is daardoor inmiddels overal en altijd beschikbaar. Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op het onderwijs en op hoe leerkrachten hun werk doen. Het doet een aanspraak op de veranderkracht van scholen.

Onderwijsvisie belichaamd door de pionier

Met name leerkrachten die open staan voor verandering en vernieuwing – pioniers – kunnen de veranderkracht van een school een positieve impuls geven. Deze pioniers kunnen een belangrijke rol vervullen in een duurzame aanpak van vernieuwing binnen de school. Pioniers zijn de leerkrachten die nieuwe ideeën en initiatieven starten en aanjagen. En het zijn ook de leerkrachten die gericht zijn op verbinden en samenwerken. Pioniers nemen anderen mee om zo samen het positieve verschil te kunnen maken. Door inzet van pioniers vindt borging van de onderwijsvisie plaats. Bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe ideeën, initiatieven en verbeteringen die een plek krijgen binnen de klas.

Vier tips voor pionieren

Wil je als leerkracht graag met nieuwe ideeën in jouw school starten en vernieuwing begeleiden? Hier zijn 4 tips hoe je je als pionier kunt ontwikkelen.

1. Benader een vernieuwing als een ontdekkingsreis. Middels actieonderzoek krijgt jullie vernieuwing vorm. Samen leren en onderzoeken door te denken en te doen. 

2. Start met pionieren waar je bent; voor duurzaam vernieuwen is het belangrijk om steeds kleine stappen te zetten en niet te radicaal dingen te veranderen. Kijk samen naar de experimenten en ideeën die goed werken.

3. Ontwikkel je eigen veranderkracht; succesvolle pioniers hebben een goede zelfkennis en een heldere persoonlijke visie. Sleutelwoorden; creativiteit, empathie en samenwerken.

4. Bouw samen aan een pionierscultuur; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.


lees hier het hele artikel;

lees ook het artikel over broedplaats 010

 

 

Posted by Redactie Onderwijscommunity