Zomerklas of zomerkamp?

Goede Vandommele van het Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven, onderzocht in haar doctoraat of een taalbad tijdens de zomervakantie voordelig werkt voor anderstaligen. Hiervoor vergeleek zij de effecten van een zomerklas met een zomerkamp, allebei van dezelfde duur.

In de zomerklas verzorgden ervaren taaldocenten de lessen. Er werd gebruikt gemaakt van taakgericht materiaal met één gezamenlijk doel. De leerlingen moesten een website maken met informatieverschaffing aan nieuwkomers in België. De leerlingen werkten samen in een ontspannen sfeer en de focus lag op taalvormen.

In het zomerkamp moesten de leerlingen ook eenzelfde soort website creëren. Met dien verstande dat het er daar vrijer en losser aan toe ging. De jongeren werden niet door leraren maar door artiesten en jeugdwerkers begeleid. En de leerlingen  verbleven niet in een klas maar in de lokalen van een jeugdhonk. Om de effecten van beide interventies te meten, heeft Vandommele pre-tests en post-test uitgevoerd.

Effecten van interventies

De zomerklas en het zomerkamp hadden beiden een positieve invloed op de taalwerving van de leerlingen. Het was duidelijk zichtbaar dat er vooruitgang werd geboekt qua schrijfvaardigheid. Opvallend was dat op het gebied van spreekvaardigheid de zomerklas beter werkte dan het zomerkamp. Nadere analyses suggereren dat op taalvlak de leerlingen in de zomerklas sterker werden gevoed dan die bij het zomerkamp;

  • het taalaanbod van de leerkrachten was sterker;
  • de leerlingen kregen meer de kans om zelf het woord te nemen;
  • ze kregen meer gerichte feedback, bijvoorbeeld doordat leraren doorvroegen en taalfouten corrigeerden.

Niet het taalbad an sich, maar de temperatuur van het water is cruciaal.

Conclusie

Een zomerklas of een taalkamp heeft dus zeker positieve effecten. Vooral wanneer factoren aanwezig zijn die die taalverwerving bevorderen. Het gaat dan om factoren zoals intensieve reactie, gerichte feedback op taalfouten, spreekkansen voor de leerling en een rijk taalaanbod. Basis uitgangspunt is vooral een veilig, motiverend, boeiend en uitdagend klimaat. Een zomerschool zou dus wel degelijk kunnen helpen om leerlingen te helpen op het gebied van taal, of andere leerstof.

BRON:
Kunnen zomerscholen straks helpen?

Posted by Redactie Onderwijscommunity