Succesvolle zij-instroom

Op dit moment kan KPOA in Amersfoort (17 basisscholen) haar vacatures nog invullen, maar op termijn zou het wel eens kunnen gaan knellen. Daarom besloot het bestuur om te investeren in zij-instroom. ‘Zij-instromers zijn vaak zelf ouders. Zij hebben kinderen, met de nodige opvoedings- en levenservaring. Dankzij hun opleiding en werkervaring in een andere sector brengen ze een ander gesprek op gang binnen de school’, verklaart bestuursvoorzitter Winfried Roelofs deze keuze. ‘Zij-instromers hebben vaak ook een behoorlijk probleemoplossend vermogen.’

Grondige assessment

De organisatie pakte het grondig aan en ontwierp een heel eigen traject. Waarbij de lat hoog werd gelegd. Bij het assessment van de lerarenopleiding glippen er volgens Roelofs nog wel eens kandidaten doorheen die niet de juiste persoonlijkheidskenmerken hebben. Dus liet KPOA het bureau GITP een eigen assessment ontwikkelen. Dat richt zich naast intelligentie op persoonlijkheidskenmerken als reflectief vermogen en ontwikkelcapaciteit.

Wij denken dat een goede match tussen persoon en baan en goede begeleiding tot succes kunnen leiden en uitval kunnen voorkomen

Carmen van Liempt, beleidsmedewerker personeel

Intensieve begeleiding, half jaar dubbelen

De zij-instromers werken wekelijks drie dagen op school en gaan een dagdeel naar de pabo. Zij draaien mee met, en worden begeleid door eigen schoolopleiders van KPOA. Van Liempt: ‘Wij zijn al jaren bezig met opleiden in de school. De meerwaarde daarvan zien we ook terug in dit traject.’ De overheid stelt €20.000 per kandidaat beschikbaar voor assessment en begeleiding. KPOA legt daar, met het eigen assessment en een half jaar dubbele groepsbezetting, ongeveer hetzelfde bedrag bij. Roelofs: ‘Gelet op de kwaliteit en de duurzaamheid vinden wij dat we dat eruit halen. Zeker ook aangezien we deels mensen met universitair niveau binnenhalen.’

Het stokje aan elkaar doorgeven

Sommige zij-instromers die eerder binnenkwamen, coachen nu nieuwe zij-instromers. Anderen worden bijvoorbeeld schoolopleider. Van Liempt: ‘Wij willen het oude beeld dat zij-instromers mislukken in het onderwijs, graag ontkrachten.’ Roelofs: ‘Wij benadrukken in ons personeelsbeleid dat diversiteit een kracht is. Je mag op allerlei terreinen excelleren. Ook de leerlingen; wij geloven in de kracht van ieder kind.’ Van Liempt: ‘Onlangs vroeg een zij-instromer haar klas om feedback. Toen zei een kind: “Misschien moet u nog wat duidelijker praten, juf.” Zo zie je dat alle lagen in de organisatie van elkaar leren.

Tips van KPOA

  • Zorg eerst dat je de voorwaarden op orde hebt: een opleidingsstructuur, opgeleide schoolopleiders en geld om hen vrij te stellen.
  • Zorg voor goede informatievoorziening, leg de lat hoog bij werving en selectie en maak een goed begeleidingsplan. Wees gedurende het hele proces duidelijk in wie waarvan de eigenaar is.
  • Zoek samen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld het regionaal transfercentrum, oplossingen voor het lerarentekort. Trek samen op, leer van elkaar.
  • Spreek de verwachtingen uit: wat zijn de voorwaarden, wat ga je doen, wie doet wat?
  • Het eerste half jaar zetten wij ze naast een ervaren kracht voor de groep.

lees het hele artikel op PO raad

 

Posted by Redactie Onderwijscommunity