Redactiestatuut onderwijscommunity

Om te publiceren op Onderwijscommunity vragen we je om je aan de volgende spelregels te houden. Onderaan deze pagina vind je ook nog een aantal tips en tricks en de stijlgids.

Artikelen en andersoortige inhoudelijke bijdragen zijn primair bedoeld om anderen te inspireren of van inzichten te voorzien. Niet om je eigen organisatie aan te prijzen. Je mag natuurlijk wel refereren aan je eigen ervaringen of succesvolle – of minder succesvolle – cases uit je eigen organisatie te beschrijven. Het thema van een artikel moet passen binnen de kennisdomeinen van Onderwijscommunity.

De spelregels

Je artikel bevat unieke content, dus geen plagiaat. De content wordt niet op andere plekken gepubliceerd. Hiervoor kun je een penalty krijgen van Google. Een artikel mag geen beledigende of discriminerende elementen bevatten. Je schrijft op persoonlijke titel.

Het is altijd mogelijk om gratis een artikel te plaatsen. Wij doen hier dan geen verdere promotie voor. Een aanvullend promotiepakket vergroot natuurlijk wel de kans dat je artikel gelezen wordt. Ten allen tijde behouden we ons het recht voor om een artikel af te wijzen vanwege de inhoud.

Ingediende en gepubliceerde content blijft bij Onderwijscommunity eigendom van de auteur. Wij mogen deze wel ver verspreiden en – al dan niet in bewerkte vorm – gebruiken voor andere publicaties of contentdragers, zoals bijvoorbeeld ons magazine. Indien wij content bewerken, wordt deze voor publicatie aan de auteur voorgelegd.

De auteur is verantwoordelijk voor de content die wij plaatsen, inclusief eventuele bijbehorende afbeeldingen en materialen.

Indien gebruikt gemaakt wordt van bronnen dienen deze vermeld te worden.

Pakkende content

Wil je met jouw artikel de aandacht van de community trekken? Zorg dan dat de content zoveel mogelijk van de volgende elementen bevat:

 • RELEVANT / Hoe belangrijk is het onderwerp waarover het artikel gaat voor de lezers? Wordt
  het herkend als authentiek en waardevol?
 • ACTUEEL / Welk actuele vraagstuk stelt het artikel aan de orde? Waarom nu, bij welke ontwikkeling
  haakt de tekst aan?
 • ONDERBOUWING / Worden stellingen en aannames voldoende onderbouwd? Dit is van belang in verband met de geloofwaardigheid van een artikel. Vermeld ook je bronnen (met link).
 • INFORMATIEF / Zit er voldoende informatie in een artikel om de lezer te inspireren en bij te dragen
  aan zijn of haar kennis?
 • TOEGANKELIJK / Is het artikel wat betreft opbouw, stijl en taalgebruik gemakkelijk leesbaar en
  daarmee toegankelijk voor de lezers? Bedenk: het is een teken van intelligentie om iets wat complex is simpel uit te leggen.

Tips en tricks I

Hou het kort en krachtig. Het lezen vanaf een beeldscherm is vermoeiender voor de ogen dan van papier. Voegt iedere zin echt wat toe aan je verhaal? Kill your darlings! Maak voordat je gaat schrijven eerst een indeling van het artikel en begin met de belangrijkste boodschap. Een koppenstructuur kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.

Lezers scannen veel, zeker online. Hou hier rekening mee door gebruik te maken van alinea’s, witregels en tussenkopjes. Probeer iedere alinea ongeveer even lang te maken en behandel daarin één onderwerp. Maak gebruik van bulletpoints bij opsommingen. Breng voor een fijne leesflow ritme aan door korte en langere zinnen af te wisselen. Vermijd ouderwets en formeel woordgebruik. Hou het duidelijk, aansprekend, bondig en fris. Spreek de lezer aan met je in plaats van u.

Tips en tricks II

Vermijd passief taalgebruik. Dus niet ‘Door ons werd geconcludeerd’, maar: ‘Wij concluderen’. Hulpwerkwoorden zoals kunnen, zullen en zouden, maken je tekst vaak minder krachtig. Probeer je betoog niet af te zwakken met termen als: het is mogelijk dat, je zou kunnen denken dat. Hou het scherp en stellig. Dit leest lekkerder en het nodigt uit tot discussie. Denk na over een sterke afsluiting. Laat het item niet doodbloeden.

Gebruik geen afkortingen of jargon zonder uitleg. Maak het je lezer zo gemakkelijk mogelijk om je tekst te begrijpen. Lees na het schrijven je artikel nog eens goed na. Sluit de inhoud goed aan bij de doelgroep? Als je een vraag stelt in het artikel, heb je die dan ook beantwoord?

Stijlgids

 • AANHALINGSTEKENS / Gebruik enkele aanhalingstekens rond citaten. Probeer de
  bekende aanhalingstekens rond zelfstandige naamwoorden zoveel mogelijk vermijden (denk
  de beweging met je handen erbij). Dus niet: Het ‘probleem’. Het is een probleem of niet.
 • CIJFERS EN PERCENTAGES / Cijfers tot honderd schrijven we zoveel mogelijk voluit. Een aantal
  uitzonderingen daargelaten, zoals de cijfers in de titel, percentages en jaartallen.
 • GEEN PUNTJE PUNTJE PUNTJE / Zinnen als: Hier moeten we over nadenken… kunnen gewoon met één punt eindigen.
 • TITEL KORT EN PAKKEND / Niet te poëtisch en het liefst met een vakterm erin. De titel mag
  opvallen. Ook lijstjes en cijfers doen het goed.
 • MATIG MET UITROEPTEKENS / Probeer de tekst voor zich te laten spreken.
 • AFKORTINGEN UITSCHRIJVEN / De punten onderbreken de flow van je lezer, dus: bijvoorbeeld in plaats van bijv. Lange termen schrijf je de eerste keer voluit en daarna afgekort zonder punten.

Heel veel succes. Wij zien jouw bijdrage graag tegemoet. Voor vragen kan je terecht bij onze redactie, via dit formulier.