Handboek voor de aanpak van maatschappelijke opgaven

Cover Effectief Project- en programmamanagement

AUTEUR // Florian Bekkers

Maatschappelijke opgaven zijn in toenemende mate complex, dynamisch en alleen succesvol aan te pakken met de inzet van verschillende partijen en disciplines. Overheden en (semi-)publieke organisaties kiezen er daarom steeds vaker voor om opgaven aan te pakken met maatschappelijke projecten en programma’s. Wat komt daar bij kijken? Hoe kun je deze projecten en programma’s vormgeven en uitvoeren zodat ze in de praktijk succesvol zijn?

Dit boek biedt handvatten voor een effectieve aanpak van maatschappelijke projecten en programma’s. Centraal staat daarbij wat in de praktijk werkt. Bijvoorbeeld op het gebied van maatschappelijke zorg, onderwijs, werkgelegenheid, wijkontwikkeling, energietransitie en ruimtelijke gebiedsontwikkeling.

Antwoorden op vragen

Je ontdekt antwoorden op vragen als, hoe:

  • pak ik in hoofdlijnen maatschappelijke projecten en programma’s aan?
  • zorg ik ervoor dat diverse partners een gemeenschappelijke visie delen?
  • zorg ik voor een 
  • ga ik om met weerstand en tegenslag?
  • heldere opdracht en commitment voor een gezamenlijke aanpak?
  • zorg ik ervoor dat iedereen de acties uitvoert die nodig zijn?
  • borg ik voor heldere monitoring en bijsturing?
  • rond ik een project of programma toekomstgericht af?

Dit boek helpt je om een effectieve aanpak te ontwikkelen én voorbereid te zijn op wat er in de praktijk nodig is om een maatschappelijk project of programma tot een succes te maken. Professionals in opleiding en beginnende professionals kunnen op basis van dit handboek een vliegende start in hun carrière maken. Ervaren project- en programmamanagers zullen herkenning ervaren in het heldere overzicht van alle facetten van hun praktijk en inspiratie vinden in nieuwe inzichten en invalshoeken.

Over de auteur

Florian Bekkers heeft jarenlange ervaring met de aanpak van maatschappelijke projecten, programma’s en strategische opgaven als leidinggevende bij diverse overheidsorganisaties en als adviseur/partner van Vide Advies. In dit boek verbindt hij een schat aan praktijkervaring aan de meest recente inzichten op het gebied van effectief project- en programmamanagement.

Posted by Redactie Onderwijscommunity