RAPPORTAGE // Wat doet de Onderwijsinspectie in 2019? Toezicht houden op besturen en hun scholen en opleidingen en op stelselniveau  rapporteren over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat een aantal thema’s centraal. In het Jaarwerkplan 2019 lees je over het instellingstoezicht en over het stelseltoezicht. Daarnaast worden andere doelen en activiteiten van de Onderwijsinspectie beschreven. Ook lees je met wie en hoe de inspectie samenwerkt en wat de andere taken zijn.

Thema’s 2019 Onderwijsinspectie

Voortbordurend op belangrijke thema’s waarover de inspectie afgelopen jaren heeft gerapporteerd, bijvoorbeeld kansengelijkheid, aansluitende leer- en schoolloopbanen, kwetsbare groepen leerlingen, schoolverschillen, leraren (kwaliteit, tekorten, werkdruk) en sturing op kwaliteit en continuïteit, is voor 2019 gekozen voor de volgende thema’s:

  • HRM-aanpak van werkdruk leraren;
  • Schoolverschillen en basis op orde;
  • Perspectief op aansluitende leer- en schoolloopbanen;
  • Leerlingen met extra ondersteuning.

Op deze pagina kan je twee versies van het Jaarwerkplan 2019 downloaden. De ‘toegankelijke’versie download je direct hier. (PDF)

Posted by Redactie Onderwijscommunity