De bedoeling is dat er in de zomer van 2019 een wetsvoorstel wordt ingediend om het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs per 1 januari 2021 sterk te vereenvoudigen. Het idee is dat de lumpsumbekostiging blijft, maar dat deze gebaseerd wordt op vaste bedragen per leerling in de onderbouw en bovenbouw en per school. Er blijven dan nog maar vier criteria over voor de berekening van de bekostiging:

  • Eén prijs voor alle leerlingen in de onderbouw en voor leerlingen in de bovenbouw van het algemeen vormend onderwijs.
  • Eén prijs voor leerlingen in de bovenbouw van het voorbereidend beroepsonderwijs en leerlingen in het praktijkonderwijs.
  • Een vast bedrag per vestiging van een school.
  • Een hoger bedrag voor een hoofdvestiging dan voor een nevenvestiging.

De VO-raad, de koepelorganisatie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, steunt het voorstel van minister Slob om de bekostiging te vereenvoudigen.

Teneinde te achterhalen wat schoolleiders in het voortgezet van dit wetsvoorstel vinden, heeft DUO
Onderwijsonderzoek & Advies op eigen initiatief een onderzoek uitgevoerd onder schoolleiders in het
voortgezet onderwijs.

In deze rapportage worden de resultaten van het beschreven.

Posted by Redactie Onderwijscommunity