Een pleidooi voor ander onderwijs

Jan Bransen gaat in dit boek een aantal vooronderstellingen te lijf die fundamenteel zijn voor het onderwijs zoals wij dat georganiseerd hebben. Één daarvan impliceert dat het leven uit twee delen bestaat: één deel waarin geleerd wordt, en één deel waarin gewerkt wordt.

In Nederland moeten jongeren ten minste tot hun zestiende verplicht naar school, en het merendeel verblijft daar nog enkele jaren langer. Eenmaal op de arbeidsmarkt aangekomen, blijkt dat het genoten onderwijs de verlangde vaardigheden nauwelijks ontwikkeld heeft. Dat is te wijten aan een tweetal andere vooronderstellingen.

We leren ze naar de toets toewerken

De eerste is dat het onderwijs louter de cognitieve vaardigheden van leerlingen dient te ontwikkelen. De tweede is dat leren een passief proces is, waarbij de leerlingen niets meer doen dan ontvangen wat de leerkracht hen toezendt. Volgens Bransen vervormen deze vooronderstellingen niet alleen het onderwijs, maar ook de leerlingen die dat onderwijs ondergaan. Leren is een levenslang, praktisch en actief proces. In ons systeem leert de leerling toetsen af te leveren, meer dan dat ze de kennis actief eigen maken.

 Hoe ouder je bent als je de arbeidsmarkt betreedt, hoe langer je in het onderwijs hebt rondgehangen, hoe hoger je diploma is, hoe meer je de afstand tussen jouw opleiding en de arbeidsmarkt zult beleven als een rolafstand. Want je kunt maar één ding: de rol van leerling spelen.

Bransens vergezicht van het ideale onderwijsbestel wijkt – met name voor de middelbare school – dan ook aanzienlijk af van hoe het huidige stelsel. Een schoolgebouw zou in zijn visie een plek moeten zijn waarin mensen leren om de diverse rollen te spelen die de samenleving van hen verlangt te spelen (en, niet onbelangrijk: die ze zelf ook willen spelen). Trek de praktijk het onderwijs in. Die visie wordt echter te vrijblijvend uitgewerkt om echt te kunnen overtuigen. Toch vallen er belangrijke lessen uit te trekken.


bron; de Leesclub van alles en de Radboud universiteit

Luister hier naar een boeiend interview met onderwijsexpert Jan Jaap Hubeek en filosoof Jan Bransen.

Het onderwijs er moet gewoon een bom op gegooid worden.

Zestien scholen in Nederland zijn deze week dicht. Zo’n 5400 leerlingen missen hierdoor een hele week onderwijs. Leraren gebruiken deze dagen om na te denken over een structurele oplossing voor het lerarentekort. “Het is nu echt crisis. Maar crisis betekent niet alleen gevaar, maar ook een kans.”

Posted by Redactie Onderwijscommunity