Scholieren vinden schoolvakken steeds minder interessant

De interesse van scholieren voor hun schoolvakken is de afgelopen acht jaren flink afgenomen, valt te lezen in een rapport van onderwijsplatform Qompas. Ook hun cijfergemiddelde is nog nooit zo laag geweest als afgelopen schooljaar. Jongeren vinden traditioneel onderwijs te saai. Het hardst daalde het gemiddelde van vwo-jongens. Meisjes doen het beter dan jongens.

Middelbare scholieren zijn steeds minder gemotiveerd en halen lagere cijfers, blijkt uit onderzoek. Volgens deskundigen ligt de sleutel om dit om te draaien bij de docenten. Het onderzoek keek per vak over een tijdsbestek van acht jaar hoe de ontwikkelingen waren. De waarden liggen per vak, niveau (havo en vwo) en per sekse iets genuanceerder. Belangrijke kanttekening is tevens dat het onderzoek alleen gedaan is bij leerlingen in 3 havo en vwo. Toch bevestigt het een beeld dat al langer uit onderzoeken naar voren komt, over alle Nederlandse middelbare scholieren. Over de hele linie, op havo zowel als vwo niveau, en voor meisjes evenals voor jongens, laten de grafieken een lichte daling zien.

Minder gemotiveerd dan in andere landen

Uit onderzoek van Inspectie van het onderwijs en de OESO, een ­samenwerkingsverband van 35 welvarende landen, blijkt dat Nederlandse jongeren minder gemotiveerd zijn dan leerlingen in andere landen. Eerder waarschuwde de onderwijsinspectie ook al dat de prestaties van Nederlandse leerlingen dalen ten opzichte van andere landen. Een trend die twintig jaar geleden al is ingezet.

Dalende trend, ook in resultaten

De gemiddelde cijfers waren nog nooit zo laag als afgelopen schooljaar. In de afgelopen acht jaar zijn de cijfers steeds iets slechter geworden. Dit beeld komt overeen met het beeld dat de onderwijsinspectie schetst over het onderwijs in De Staat van het Onderwijs. De afgelopen jaren zijn de prestaties van Nederlandse scholieren achteruitgegaan in vergelijking met andere landen.

 


Lees meer

rapport Qompas

Staat van het Onderwijs

zie ook: Leerplankundige analyse PISA – Juli 2015

 

Posted by Redactie Onderwijscommunity