Defacto bleef een hele groep verstookt van onderwijs

In dit interview met de Rode Hoed licht de onderwijssocioloog toe wat hij bedoelde met het Mattheuseffect. Een term die in het onderwijsdebat veel wordt gebezigd. Illiass el Hadioui geeft aan van hoe door corona veel van de professionals de grip op hun leerlingen volledig kwijt raakten.

Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. Zo staat het in Mattheus 25:29.

Moet iedereen wel hetzelfde krijgen in ongelijke strijd?

Ook aan de hand van het monitoren van de 35 scholen die zijn aangesloten bij het project de Transformatieve school bleek de grote ongelijkheid. De lesstof werd weliswaar langs andere weg aangeboden maar door het afstandsonderwijs werden de verschillen in achtergrond nu veel meer bepalend.

Verschillen van velerlei aard overigens. Niet alleen economisch, maar ook cultureel en sociologisch van aard. Tussen scholen onderling en tussen de verschillende wijken van de grotere steden. Ook regionale verschillen spelen een rol. Denk aan de krimpgebieden. En natuurlijk op het niveau van het individu.  El Hadioui stipt verschillende typen intelligentie aan die misschien binnen het reguliere systeem niet ideaal uit de verf komen.

Gelijke monniken, gelijke kappen?

Uiteindelijk, zo besluit el Hadioui, laat het zich vragen of je gelijkheid in investering wel als uitgangspunt moet nemen als de werkelijkheid zulke, steeds grotere, ongelijke kansen biedt.

Als je zegt te willen werken aan gelijke kansen, zal je systematisch de boel tegen het licht moeten houden en het kapitaal slimmer verdelen


Meer op onderwijscommunity

van Iliass el Hadioui; Verstaan van straatcultuur voorkomt veel problemen

en tevens in de serie Mijn idee voor onderwijs

Posted by Redactie Onderwijscommunity