Handreiking

curriculum, Handreiking, Vaardigheden

Handreiking brede vaardigheden

In het afgelopen en huidige onderwijsdebat en op scholen is er een toenemende aandacht voor vaardigheden die leerlingen goed voorbereiden op deelname in de maatschappij. Deze vaardigheden worden ook wel 21e-eeuwse vaardigheden, vakoverstijgende, algemene of […]