rapport

financieel, mbo, rapport

Vastgoed – hoe houden scholen de financiële controle?

RAPPORT // Mbo-scholen werken goed aan verbeteringen van het vastgoedbeheer, constateert de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Vastgoed MBO’. Het onderzoek zoomt in op de huisvestingsplannen van drie specifieke scholen.

rapport, rijksoverheid

Rapport De Staat van het Onderwijs 2019

RAPPORT // De onderwijssector moet focus aanbrengen en beter evalueren wat de effecten zijn van de vele experimenten. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs 2019.