schaduwonderwijs

Aandeel schaduwonderwijs stijgt sterkt
kansenongelijkheid, onderwijsstelsel, reguliere onderwijsprogramma

Schaduwonderwijs vergroot kansenongelijkheid

Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van de forse toename van schaduwonderwijs. Welke implicaties het heeft op het reguliere onderwijs bijvoorbeeld. Het NRO voerde een overzichtsstudie uit.

aanvullend onderwijs, externe krachten, schaduwonderwijs

Aanvullend onderwijs en motieven voor deelname

In het kader van gelijke kansen kan het schaduwonderwijs een factor zijn die ongelijkheid vergroot. Het fenomeen werd onderzocht door SEO en Oberon in opdracht van ministerie van OCW.